تبلیغات
سوی دیار عاشقان - شهدای دهلران1
 
سوی دیار عاشقان
شهدا شرمنده ایم که...
جمعه 21 اسفند 1394 :: نویسنده : k .a
شهرستان دهلران 9 شهید گرانقدر به نامهای شهیدان غلامرضا بازدار،علی عباس روحی، سیدشیرمراد شمسی، شیرمراد سارانی علی بخش حیدری،خزل اکبری، علی دارایی،جبار نادعلی پور و سیدعلی نور آدینه را در عملیات والفجر 5 در منطقه عمومی چنگوله مهران تقدیم آرمانهای والای انقلاب اسلامی نموده است .

 زندگینامه شهید غلامرضا بازدار

    برادر جان شهادت جان كه میراث انبیاء و اولیا و سالكان راه خداست برتو مباركباد.توكه فرمان رهبر ، مراد و مقتدایت را باجانو دل پذیرفتی و خالصانه و بی ریا جان شیرینت كه امانت پروردگاراست در طبق بذل و اخلاص نهادی برارد مخلص و مومن كه درمكتبخانه شهادت از روح خدا حضرت روح الله نایب برحق بقیه الله رسم ایثار و  جانفشانی آموختی وبا جان پاك و اطهر خویش براین عشق راستین گواه آورده دبردستخط رهبردستینه نهادی به توبرادرعاشق به توای جاودانة شهید.شهیدهمیشه جاویدان ونمونة كامل تقواوطهارت غلامرضا بازدار فرزند علی محمددرسال 1345شمسی درروزگاری كه سایةسیاه ونكبت بارطاغوت زمان همه جا وهرجاپتیاره منحوس ومشؤم خودرانشان می داددرروستای دورافتاده وگمنام ودرعین حال محروم وستمدیده بنام بیشه درازازتوابع شهرستان دهلران ودرخانواده كشاورز ومستضعف وبسیارمذهبی چشم به جهان گشود.این شهید بزرگوارازهمان بدوكودكی آثارذكاوت ودانایی ازناحیه اش آشكاروهویدا بود.تابدانجاكه درقلمروعلم ودانش و درس و مشق كوی سبقت را از هم گنان و همكلاسان خود ربود و در سایه این هوش سرشار و استعداد عالی سالی 2 كلاس با موفقیت پشت سر می نهاد .

خصوصیات اخلاقی و طرز تفكرو قیافه اش نسبت به سن وسال كمش جلوتر بود شهید غلامرضا بازدار این انسان شریف و آگاه گذشته از درس و بحث و پیروزی در صحنه مدرسه انسانی متواضع و افتاده بود به گونه ای كه مورد تكریم و آشنایان دور و نزدیك بود اوانسانی بود قائم به ذات و خود ساخته و آراسته به تمام صفات حمید .

شهید غلامرضا بازدار با اینكه از لحاظ در سی ازاستعداد بسیار عجیب و بالایی برخورداربود ولی از آنجاییكه انسانی مسئول و آگاه از مسائل روز و عاشق رهبر و انقلاب اسلامی بود در دوره راهنمایی یعنی عنفوان جوانی به محض تجاوز نیروهای جنایتكار بعث عراق كه به آشكار بااشاره امریكا و به دست صدام صورت می گرفت  به نشانه یك وظیفه شرعی كلاس را ترك و قلم را برزمین نهاد وبمنظور دفاع از كیان اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی بعنوان نیروی داوطلب بسیجی سلاح دردست و با الهام ا زپیام قافله سالار شهیدان كربلا (حضرت امام حسین (ع)) مرگ سرخ و شهادت را بر زندگی ( دنیوی ) ترجیح داده  و عاشقانه در كربلای مرزهای اشغال شده ایران به استقبال شهادت شتافت .این شهید گرانقدر باآغاز تجاوزهای قدرتهای استعماری به مرزهای میهن اسلامی پس ازطی دوران بسیج واشنایی هرچه بیشتر با مكتب عشق و شهادت كه مكتب راستین امام و پیشوایان راستین ماست وبا نشان دادن اخلاص وایثار و رشادتهای بی حدوحصرازخود در جبهه های پیكار با بیدارگران زمان بنام پاسدار به فعالیت پرداخت و بعنوان پاسدار رسمی در سال ۱۳۶۱ به استخدام رسمی سپاه درآمد هنوز مدت زمانی از ورود غلامرضا درسپاه نگذشته بودكه شهامت و صداقت و رشادت و همچنین فداكاری بی شائبه اش سبب شد خیلی زود طرف توجه مسئولین واقع و مفتخر به دریافت وتصدی پستهای حساستری گردد لذا در اثر درایت و كاردانی خیلی زود نیروی اطلاعات عملیات خیلی زود به وی سپرده می شود.

اعتماد وقابلیت این شهید از نظر مسئولین نظام و فرماندهان سپاه تا بدانجا می رسد كه با تشكیل گردان 505 محرم در سال 61 شهید غلامرضا به فرماندهی گروهان آن مفتخر می گردد او كه در خانواده ای مذهب به دنیا آمده بود و دوش به دوش پدر و مادر خود تا آخرین لحظات حیات پر افتخار خویش به وظیفه شرعی و دینی خود عمل و به دیگران نیز نشان داد كه حتی در شرایط سخت و در زیر گلوله باران دشمن می توان به یاد خدا بود وبه اوتوكل كرد و از او الهام گرفت  شهید غلامرضا نمونه ای انسان كامل بود .او در حساسترین شرایط تكیه گاه مطمئنی برای دوستان و همرزمانش در جبهه های حق علیه باطل بود همرزمانش همیشه آرزو می كردند كه همواره در كنارش بوده و به دلیل شهامتی كه در وجودش خدا به ودیعه نهاده بود درتمام خطوط دفاعی در كنارش باقی بمانندو از شجاعت و تجربیات بی پایانش خوشه چینی كرده و هرچه بیشتر بردانش جبهه ای خو بیفزایند جسارت و ا زخود گذشتگی این تك خال سرزمینهای اسلامی تا بدان حد بود كه گاه بطور داوطلبانه وطیب خاطر وبا آمادگی كامل برای شهادت در تمام تك و پاتكها حضوری فعال ومجدانه داشت او به تنهایی و براساس اعترافات دوستان  وهمرزمانش سرپا یك جبهه بود به وسعت لایتناهی وجودش به یورشگران اقلیم جبهه های فتح و ظفر نیرو بخشیده وهرگاه آنها او را دركنار خود می دیدند با روحیه ای مضائف و دو چندان به مصاف دشمن شتافته واندك مدتی شاهد پیروزی را در آغوش می كشیدند . این میراث دار شهدای صدر اسلام بارها و به كرات در جریان چندین عملیات بار های بارهدف تیرهای مرگبار صدامیان واقع ومجروح می گردد بطور نمونه د رجریان عملیات محرم بعلت یورش قهرمانانه به قلب دشمن تا دندان مسلح از ناحیه سر مجروح ودر خط پدافندی مهران در یك حمله دیگر به مواضع دشمن ار ناحیه پا زخمی می گردد.عشق به پیروزی وپایبندی به اصول وارزشهای كهمخلوق و آفریده جبهه می باشند سبب می شدند كه باجسم زخمی و اندام نهیف خود در جبهه باقی مانده ودوران نقاهت خود را درمیان دود وباروت وصدای سفیر گلوله سپری كند و حتی به مرخصی هم نرود او عاشقانه در راهی كه برگزیده و قدم نهاده بود هرگز وجبی واپس نم نهاد تا بدانجا كه خانه و خانواده اش در جریان زخمی شدنش قرار نمیداد او تمام هستی و نیستی پدر و مادر ، دوستان  آشنایان خود را درطاق نیسان نهاده بود و تنها دراهی طی طریق می كرد و مافر سرزمینی بود كه خداوند به او وعده داده بود . شهید غلامرضا بازدار مرگ  را در عرصه زندگی به هیچ گرفته بود و برای اثبات این ادعا كافی است كه تعداد مشاركت در سخت ترین عملیات علیه دشمن از مد نظر بگدرانیم :1- عملیات

فتح المبین .2- عملیات محرم .3- عملیات والفجر مقدماتی .4-والفجر 3 .5 والفجر 5 و چندین تك و پاتك دیگر كه در طول جنگ تحمیلی به وقوع پیوست

اومرگ و شهادت را به وسیله گلوله های حقیر وكوچك تفنگ را مرگ در مفهوم واقعی كلمه به حساب نیاورده و آرزویش این بودكه اگر قرار است از طریق شهادت به آغوش معبود خود بشتابد طعمه شكار اینگلوله های حقیر و بی نام و نشان نباشد .

آرزویش مرگ بزرگ با ابزاری بسیار بزرگتر از گلوله تفنگ بود وشاید هم در راستای تحقق چنین آرزویی بود كه سرانجام وعده های الهی در راستای فراخوان این عبد صالح به آستان جانان تحقق عینی پیدا و آنگونه كه خود می خواست در اثر گلوله مستقیم توپ كه مستقیما كالبد خاكی اش را نشانه رفته بود شهید و مرغ جانش از این خاكدان تیره به ملكوت اعلی پركشید

شهیدی كه بدین صورت از فرش زمین به عرش آسمان پر كشد وتمام دوران نوجوانی اش را در جبهه های حق علیه باطل به سر برد درسی گرانبها به دوستانش داده و تجربیات ارزشمندی از خود برجایی نهاد كه هریك در حد خود قابل ستایش می باشند. در عملیات افتخار آفرین و ظفرمند والفجر 5 در منطقه عملیاتی چندن كیلومتر بی باكانه و با عبور از زیر باران گلوله های میلیونی دشمن با نفوذ در قلب آنها وباایجاد اختلال وسر در گمی آنها را از ادامه خصماگین خوار و مستأصل می كرد وسرانجام در صبحگاه تاریخ 8/12/62  در همین عملیات غرور آفرین و ظفرمند والفجر درمنطقه عملیاتی چنگوله وبا توجه به اینكه از بدو شروع عملیات مذكور تا لحظه شهادت یك لحظه از پای ننشسته در حالیكه به علت شلیك بیش از حد گلوله آر پی جی 7 خون از هردو گوشش جاری شده بود در جریان شلیك آر پی جی به هلی كوپتر های مهاجم دشمن هدف گلوله مستقیم تانك دشمن قرار می گسیرد و نامش به نام شهیدی جاودانه در خیل كاروان شهیدان انقلاب اسلامی ثبت و ظبط می گردد

ای شهید ای همیشه مردی ، ای هماره اراده ، توبا شرف زیستی و آنگونه نیز به استقبال شهادت شتافتی و چون عاشقان دلسوخته عارفانه و وارسته در آغوش معبود خود جاودانه جای گرفتی .

 

 ای غلامرضا تو مردی بودی مردستان ،متقی و آگاه از ساكنان قدیمی قبیله عشق و شهادت

 

روحش شاد و راهش پر رهرو باد

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 8 خرداد 1396 10:22 ب.ظ
بسیار مطلب عالی بود!
ممنونم از وبلاگ خوبتون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : k .a
نویسندگان
نظرسنجی
وبلاگ چطوره؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
وصیت شهدا جنگ دفاع مقدس ذکر روزهای هفته مهدویت امام زمان (عج)